De zomer van de Bornemse Harmonie

Hallo muzikanten,


We naderen stilaan het einde van ons voorjaarsprogramma. Met nog welgeteld twee repetities op de teller zijn we binnen minder dan twee weken aan een welverdiende zomerpauze toe. Want dat het druk geweest is, dat kunnen de meesten van jullie wel degelijk beamen. Sinds begin dit jaar hebben we niet minder dan zeven keer opgetreden! We wensen dan ook nog eens alle muzikanten die zich hebben ingezet voor het welslagen van één of meerdere van deze optredens van harte te bedanken! We waren niet altijd met vijftig, maar zijn er steeds in geslaagd een degelijk optreden neer te zetten, dus we kunnen van een geslaagd voorjaar spreken. Daarenboven braken we in 2019 nog een Palingrecord: in de voorbije tien jaar waren er nooit zó veel medewerkers voor het Palingfestival, waarvoor nog eens éxtra bedankt!

Eervolle vermelding voor twee muzikanten die er in geslaagd zijn aan àlle zeven de optredens deel te nemen: driewerf hoera voor Eric Tourné en Kris Van Troyen!

Dit gezegd zijnde staat er natuurlijk nog een zomerprogramma in de steigers. De kalender is lichtjes gewijzigd t.o.v. wat we jullie de voorbije weken bezorgden. Belangrijkste wijzigingen: 

  • We treden op maandag 1 juli op in Hingene tijdens een kleine plechtigheid ter ere van het vijftigjarig bestaan van de SPAR-winkel. Tijdstip van aanvang ligt nog niet vast, maar we mikken op 18.00u. Dit kan echter ook later zijn.
  • Het optreden tijdens het voorprogramma van Bornem Zingt, dat voorzien was op 3 augustus, is afgelast (dit bleek technisch te moeilijk haalbaar, omdat men de hele namiddag tijd nodig heeft om de geluidsinstallatie op te stellen).
  • De repetitie die we voorzien hadden ter voorbereiding van het hierboven vermelde optreden is dus ook afgelast. Er is dus géén repetitie op vrijdag 2 augustus.
  • Zoals mondeling reeds aangehaald op de vorige repetitie zullen we -ter vervanging van 3 augustus- optreden tijdens de Dag van de Bornemmenaar, op zondag 1 september. Tijdstip van aanvang ligt ook hier nog niet vast, maar we mikken op 14.00u. Dit kan echter ook later zijn.
  • De eerste repetitie na de zomerstop valt op vrijdag 23 augustus en gaat van start om 20.00u in zaal Victory.
  • Dat betekent dat er ter voorbereiding van het optreden op 1 september nog slechts vier repetities op de planning staan. We weten het, het is bijna zomer en het is eigenlijk al veel te warm om te blazen, maar we vragen toch met vriendelijke aandrang om nog zo veel mogelijk van deze repetities trachten mee te pikken. Het is alvast een licht muzikaal programma, dus dat verteert licht bij deze temperaturen!
  • Onze zomerse concertbarbecue van zondag 25 augustus zal plaatsvinden in de latere namiddag. Concept: een luchtig concertje in de tuin van zaal De Club met aansluitend een lekkere barbecue als avondmaal. Het concertje doen we -in navolging van het grote succes van het optreden in de O.L.V.P. vorig weekend- in samenwerking met ons instaporkest.

Gelieve ons zo snel mogelijk te laten weten of je wel of niet aanwezig zult zijn op 1 juli en op 1 september via dit formuliertje!


Het volledige overzicht tot eind dit jaar ziet er daarmee als volgt uit:

Vrijdag 21 juni

20.00u - 22.00u

Repetitie o.l.v. Hendrik Stinders

Zaal Victory

Vrijdag 28 juni

20.00u - 22.00u

Repetitie o.l.v. Jo Schelkens

Zaal Victory

5 juli t.e.m. 16 augustus

20.00u - 22.00u

Zomerstop: Géén repetities

-

Maandag 1 juli

18.00u of later

Opluisteren plechtigheid vijftigjarig jubileum SPAR Hingene

SPAR Hingene

Vrijdag 23 augustus

20.00u - 22.00u

Eerste repetitie na zomerstop

Zaal Victory

Zondag
25 augustus

late namiddag

Zomerse concertbarbecue
(i.s.m. instaporkest)

Zaal De Club

Vrijdagen 30 augustus t.e.m. 20 december

20.00u - 22.00u

Wekelijkse repetities

Zaal Victory

Zondag 1 september

14.00u of later

Opluisteren Dag van de Bornemmenaar

Het Breeven

Zaterdag 21 en zondag 22 september

17u - 20.30u (za)
11.30u - 15u (zo)

Eetfestijn

Zaal Kloosterheide

Zaterdag 9 november

09.30u - 00.00u

Sint-Cecilia - dag 1
* Muzikale rondgang
* Avondfeest in zaal Kloosterheide
* Huldiging jubilarissen

Bornem

Zondag 10 november

11.00u - 17.00u

Sint-Cecilia - dag 2
* Misviering overleden leden
* Muzikale rondgang
* Opluisteren dodenhulde
* Pizzafeestje
onder voorbehoud

Bornem

Vrijdag 14 juni

20.00u - 21.30u

Repetitie

Zaal Victory

Zondag 15 december

14.00u - 19.00u

Deelname aan de Bornemse kerstmarkt

Kardindaal Cardijnplein

Maandag 16 december

20.00u - 23.00u

Generale repetitie eindejaarsconcert

Schouwburg Ter Dilft

Vrijdag 20 december

20.00u - 22.30u

Extra repetitie eindejaarsconcert

Zaal Victory

Zondag 22 december

19.30u - 22.00u

Eindejaarsconcert
* 17.15u verzamelen
* 17.45u raccord
* 18.45u einde raccord
* 19.00u deuren
* 19.30u aanvang

Schouwburg Ter Dilft


Alvast bedankt en tot op de repetitie!


Bijlagen

TOP