Repetities Harmonie Bornem gaan weer van start

Na een onderbreking van enkele maanden omwille van het coronavirus heeft het Harmonieorkest Concordia et Amicitia Bornem VZW (kortweg: Harmonie Bornem) gisteravond opnieuw een repetitie georganiseerd. Om de veiligheid van onze muzikanten te garanderen, hebben we enkele extra maatregelen genomen.


Nadat we met onze harmonie bijna 4 maanden lang niet meer samen konden repeteren als gevolg van de coronacrisis, stonden we uiteraard te trappelen om er weer in te vliegen. Het mooie aan een harmonie is immers juist dat je sàmen kunt musiceren en net dat was de afgelopen maanden jammer genoeg niet meer mogelijk.


Aangezien het coronavirus nog niet verdwenen is, hebben we voor onze toekomstige repetities extra maatregelen genomen, die we ook hebben uitgeschreven in een draaiboek. Zo moeten onze muzikanten zich bijvoorbeeld verplicht inschrijven als ze aan de repetitie zullen deelnemen, waarbij we het maximale aantal deelnemende muzikanten in repetitielokaal Zaal Victory hebben vastgelegd op 34. Verder moeten de muzikanten tijdens de repetitie een afstand van 2 meter respecteren (voor en na de repetitie volstaat een afstand van 1,5 meter) en heeft ook iedereen zijn eigen vaste plaats. Bovendien moeten de muzikanten steeds hun eigen instrumenten en partituren meebrengen en dirigeert de dirigent achter plexiglas. Uiteraard blijven we ook aandacht besteden aan de basishygiëne. 


Ook als harmonie hebben we een moeilijke periode achter de rug. Het feit dat we niet samen konden musiceren in combinatie met enkele afgelaste evenementen was een zware tegenslag. We hopen dan ook dat we mogen rekenen op de financiële steun die in het kader van het noodfonds van de Vlaamse Overheid aangekondigd werd. Misschien kan een deel van dit geld wel geïnvesteerd worden in een nieuwe repetitieruimte voor koren en muziekmaatschappijen, waar ook de Bornemse
muziekacademie gebruik van zou kunnen maken. 


Bijgevoegd vindt u nog enkele foto's van de repetitie, die volledig “coronaproof” was.


Type:

TOP