We zijn gefusioneerd!

Koninklijke Harmonie Concordia et Amicitia Ter Dilft en Bornems Harmonieorkest gefuseerd tot Harmonieorkest Concordia et Amicitia Bornem VZW

Sinds kort gaan de Koninklijke Harmonie Concordia et Amicitia Ter Dilft en het Bornems Harmonieorkest als één orkest door het leven. Het nieuwe fusie-orkest heet Harmonieorkest Concordia et Amicitia Bornem VZW of kortweg Harmonie Bornem en zal de komende jaren door voorzitter Freddy Daelemans geleid worden.

Al in 2016 beslisten de besturen van onze beide verenigingen om samen te werken, met als einddoel over te gaan tot de fusie van beide harmonies. Die samenwerking uitte zich de afgelopen jaren onder meer in een gezamenlijk eindejaarsconcert, lenteconcert, Sint-Ceciliafeest,… Eind 2018 zijn de beide besturen gestart met de concrete uitwerking van de fusie, die uiteindelijk geleid heeft tot een VZW met statuten, een huishoudelijk reglement, een nieuw bestuur en een reeks werkgroepen. Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Freddy Daelemans, Hannah De Pooter, Ivan Keppens, Pieter Pauwels, Aloïs Peeters, Stefaan Segers, Eddy Van Onckelen en Jan Wilmaers.  

We zijn ervan overtuigd dat we door de krachten te bundelen onze beide harmonies kunnen versterken. De komende jaren willen we vooral werken aan de verdere uitbouw van de amateurmuziek in Bornem. Dat willen we onder meer doen door in te zetten op jeugd en ook door nieuwe muziekprojecten op te zetten in samenwerking met onder meer de Academie voor Muziek, Woord en Dans en ook andere verenigingen

We nodigen u alvast uit voor het concert "Black in Concert" van ons instaporkest op zaterdag 15 februari om 18.30 u in de podiumzaal van de Bornemse muziekacademie en onze play-in onder leiding van gastdirigent Dimitri Bracke op zondag 15 maart 2019 van 10.00 u tot 17.00 u in zaal Kloosterheide. 

Type:

TOP